وب سایت رسمی
دنا پویا توسعه کیش

لابراتوری

بب

نمایش 1–16 از 18 نتیجه

 • مرتبط شده توسط
 • گیج موم - 2777

  Iwanson Caliper

  (For Wax Measuring) برای اندازه گیری موم

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، گیج موم

  گیج وسیله ای برای اندازه گیری ضخامت موم و یا فلز است. چون حداقل و حداکثر ضخامت فلز و موم در کار پروتز بسیار اهمیت دارد از گیج‌هایی استفاده می کنیم که ضخامت فلز را در فریم‌ها اندازه‌گیری می‌کند و همچنین گیج‌هایی داریم که ضخامت موم را که در نهایت همان فریم ما می‌شود اندازه‌گیری می‌کند. گیج‌های فلز معمولا نوک تیز و گیج‌های موم سطح تخت و پهنی دارند و به صورت کمانی بوده و روی کمان درجه بندی و میزان ضخامت را با اعدادی بین یک تا ده نشان می دهد.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • گیج فلز - 2776

  Iwanson Caliper

  (For Metal Measuring) برای اندازه گیری فلز

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، گیج فلز

  گیج وسیله ای برای اندازه گیری ضخامت موم و یا فلز است. چون حداقل و حداکثر ضخامت فلز و موم در کار پروتز بسیار اهمیت دارد از گیج‌هایی استفاده می کنیم که ضخامت فلز را در فریم‌ها اندازه‌گیری می‌کند و همچنین گیج‌هایی داریم که ضخامت موم را که در نهایت همان فریم ما می‌شود اندازه‌گیری می‌کند. گیج‌های فلز معمولا نوک تیز و گیج‌های موم سطح تخت و پهنی دارند و به صورت کمانی بوده و روی کمان درجه بندی و میزان ضخامت را با اعدادی بین یک تا ده نشان می دهد.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • برس سیمی - 2765

  Cleaning Brush

   

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، برس سیمی

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • قیچی گچ بر - 2760

  Plaster Shears

   

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، قیچی گچ بر

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول لایکرون نیزه ای - 2729

  Wax Carver

  LE CRON

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  لابراتوری، اسپاتول لایکرون

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول لایکرون - 2728

  Wax Carver

  LE CRON

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  لابراتوری، اسپاتول لایکرون

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • وکس کارور هایلن - 2727

  Wax Carver

  HYLIN

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  لابراتوری، وکس کارور هایلن

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول وکساب زاهله - 2726

   Wax Carver

  ZAHLE

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  لابراتوری، اسپاتول وکساب زاهله

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • چاقو موم بدون شیار - 2713

  Wax Knife

  FAHNENSTOCK

  دو سر(Double Ended)

  بزرگ(Large)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پروتز، لابراتوری، چاقو موم بدون شیار

  چاقوهای پروتز انواع مختلفی دارند و شامل چاقوی موم، چاقوی جنرال و یا بازکننده فلاکس می باشند. چاقوی موم برای بریدن موم و شکل دادن موم در حین کارهای پروتز از جمله وکساب کردن و در فرایندهایی مثل برداشتن اضافات موم و یا در چیدن دندان‌های متحرک به ما کمک می کنند. چاقوهای باز کننده فلاکس، کمک می کند مولت‌ها و فلاکس‌های پروتز کامل یا پروتزهای آکریل دار را بتوانیم باز کنیم و یا اضافات بیرون زده گچ آن ها را تمیز کنیم و چاقوهای جنرال نیز برای برداشتن گچ و برداشتن اضافات موم استفاده می شوند. چاقوها به دو دسته، دسته چوبی و استیل تقسیم می‌شوند که دسته‌های استیل ظریف‌تر بوده و برای مدلاژ استفاده می‌شوند و دسته‌های چوبی قوی‌تر بوده و برای برداشن حجم بیشتری از گچ یا استون و یا موم استفاده می‌شوند و برای باز کردن فلاکس نیز کاربرد دارند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • چاقو موم بدون شیار - 2712

  Wax Knife

  FAHNENSTOCK

  دو سر(Double Ended)

  کوچک(Small)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پروتز، لابراتوری، چاقو موم بدون شیار

  چاقوهای پروتز انواع مختلفی دارند و شامل چاقوی موم، چاقوی جنرال و یا بازکننده فلاکس می باشند. چاقوی موم برای بریدن موم و شکل دادن موم در حین کارهای پروتز از جمله وکساب کردن و در فرایندهایی مثل برداشتن اضافات موم و یا در چیدن دندان‌های متحرک به ما کمک می کنند. چاقوهای باز کننده فلاکس، کمک می کند مولت‌ها و فلاکس‌های پروتز کامل یا پروتزهای آکریل دار را بتوانیم باز کنیم و یا اضافات بیرون زده گچ آن ها را تمیز کنیم و چاقوهای جنرال نیز برای برداشتن گچ و برداشتن اضافات موم استفاده می شوند. چاقوها به دو دسته، دسته چوبی و استیل تقسیم می‌شوند که دسته‌های استیل ظریف‌تر بوده و برای مدلاژ استفاده می‌شوند و دسته‌های چوبی قوی‌تر بوده و برای برداشن حجم بیشتری از گچ یا استون و یا موم استفاده می‌شوند و برای باز کردن فلاکس نیز کاربرد دارند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول موم ناودانی - 2711

  Wax Knife

  LESSMAN

  دو سر(Double Ended)

  بزرگ(Large)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پروتز، لابراتوری، اسپاتول موم ناودانی

  چاقوهای پروتز انواع مختلفی دارند و شامل چاقوی موم، چاقوی جنرال و یا بازکننده فلاکس می باشند. چاقوی موم برای بریدن موم و شکل دادن موم در حین کارهای پروتز از جمله وکساب کردن و در فرایندهایی مثل برداشتن اضافات موم و یا در چیدن دندان‌های متحرک به ما کمک می کنند. چاقوهای باز کننده فلاکس، کمک می کند مولت‌ها و فلاکس‌های پروتز کامل یا پروتزهای آکریل دار را بتوانیم باز کنیم و یا اضافات بیرون زده گچ آن ها را تمیز کنیم و چاقوهای جنرال نیز برای برداشتن گچ و برداشتن اضافات موم استفاده می شوند. چاقوها به دو دسته، دسته چوبی و استیل تقسیم می‌شوند که دسته‌های استیل ظریف‌تر بوده و برای مدلاژ استفاده می‌شوند و دسته‌های چوبی قوی‌تر بوده و برای برداشن حجم بیشتری از گچ یا استون و یا موم استفاده می‌شوند و برای باز کردن فلاکس نیز کاربرد دارند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول موم ناودانی - 2710

  Wax Knife

  LESSMAN

  دو سر(Double Ended)

  کوچک(Small)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پروتز، لابراتوری، اسپاتول موم ناودانی

  چاقوهای پروتز انواع مختلفی دارند و شامل چاقوی موم، چاقوی جنرال و یا بازکننده فلاکس می باشند. چاقوی موم برای بریدن موم و شکل دادن موم در حین کارهای پروتز از جمله وکساب کردن و در فرایندهایی مثل برداشتن اضافات موم و یا در چیدن دندان‌های متحرک به ما کمک می کنند. چاقوهای باز کننده فلاکس، کمک می کند مولت‌ها و فلاکس‌های پروتز کامل یا پروتزهای آکریل دار را بتوانیم باز کنیم و یا اضافات بیرون زده گچ آن ها را تمیز کنیم و چاقوهای جنرال نیز برای برداشتن گچ و برداشتن اضافات موم استفاده می شوند. چاقوها به دو دسته، دسته چوبی و استیل تقسیم می‌شوند که دسته‌های استیل ظریف‌تر بوده و برای مدلاژ استفاده می‌شوند و دسته‌های چوبی قوی‌تر بوده و برای برداشن حجم بیشتری از گچ یا استون و یا موم استفاده می‌شوند و برای باز کردن فلاکس نیز کاربرد دارند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • چاقو گچ - 2704

  Plaster Knife

  GRITMAN

  With Flask Opener

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پروتز، لابراتوری، چاقو گچ

  چاقوهای پروتز انواع مختلفی دارند و شامل چاقوی موم، چاقوی جنرال و یا بازکننده فلاکس می باشند. چاقوی موم برای بریدن موم و شکل دادن موم در حین کارهای پروتز از جمله وکساب کردن و در فرایندهایی مثل برداشتن اضافات موم و یا در چیدن دندان‌های متحرک به ما کمک می کنند. چاقوهای باز کننده فلاکس، کمک می کند مولت‌ها و فلاکس‌های پروتز کامل یا پروتزهای آکریل دار را بتوانیم باز کنیم و یا اضافات بیرون زده گچ آن ها را تمیز کنیم و چاقوهای جنرال نیز برای برداشتن گچ و برداشتن اضافات موم استفاده می شوند. چاقوها به دو دسته، دسته چوبی و استیل تقسیم می‌شوند که دسته‌های استیل ظریف‌تر بوده و برای مدلاژ استفاده می‌شوند و دسته‌های چوبی قوی‌تر بوده و برای برداشن حجم بیشتری از گچ یا استون و یا موم استفاده می‌شوند و برای باز کردن فلاکس نیز کاربرد دارند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • همزن دسته چوبی - 2703

  Alginate Plaster Spatula

   

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، همزن دسته چوبی

  همزن ها کمک می کنند مخلوط خوب و یک دستی از استون، پلاستر ،آلژینات و یا آگار و دیگر موادی که در لابراتور نیاز به هم خوردن و مخلوط شدن و یکدست شدن دارند استفاده کنیم. از کاسه پلاستیکی و دیگر ظرف ها برای مخلوط کردن استفاده می شود. جنس همزن ها پلاستیکی، استیل و یا استیل با دسته چوبی بوده و در هم زدن و یکنواخت کردن مواد لابراتوری یا پروتزی به ما کمک کرده و همچنین برای انتقال مواد به قالب و یا محل مورد نظر نیز به دندانپزشک کمک می کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • همزن آلژینات و گچ - 2702

  Alginate Plaster Spatula

  سرکج -(Rigid)سخت و محکم

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، همزن آلژینات و گچ

  همزن ها کمک می کنند مخلوط خوب و یک دستی از استون، پلاستر ،آلژینات و یا آگار و دیگر موادی که در لابراتور نیاز به هم خوردن و مخلوط شدن و یکدست شدن دارند استفاده کنیم. از کاسه پلاستیکی و دیگر ظرف ها برای مخلوط کردن استفاده می شود. جنس همزن ها پلاستیکی، استیل و یا استیل با دسته چوبی بوده و در هم زدن و یکنواخت کردن مواد لابراتوری یا پروتزی به ما کمک کرده و همچنین برای انتقال مواد به قالب و یا محل مورد نظر نیز به دندانپزشک کمک می کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • همزن آلژینات و گچ - 2701

  Alginate Plaster Spatula

  سرصاف – Elastic

  سایز :

  توضیحات :

  لابراتوری، همزن آلژینات و گچ

  همزن ها کمک می کنند مخلوط خوب و یک دستی از استون، پلاستر ،آلژینات و یا آگار و دیگر موادی که در لابراتور نیاز به هم خوردن و مخلوط شدن و یکدست شدن دارند استفاده کنیم. از کاسه پلاستیکی و دیگر ظرف ها برای مخلوط کردن استفاده می شود. جنس همزن ها پلاستیکی، استیل و یا استیل با دسته چوبی بوده و در هم زدن و یکنواخت کردن مواد لابراتوری یا پروتزی به ما کمک کرده و همچنین برای انتقال مواد به قالب و یا محل مورد نظر نیز به دندانپزشک کمک می کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • نمایش 1–16 از 18 نتیجه

برای محصولی که انتخاب کردید هیچ مقایسه‌ای پیدا نشد.

منو
بستن

سبد خرید

بستن

علاقه‌مندی

اخیرا مشاهده شده

بستن
بستن

بستن

دسته بندی ها