وب سایت رسمی
دنا پویا توسعه کیش

سرساکشن فلزی

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • مرتبط شده توسط
 • سرساکشن فلزی جراحی - 2292

  Suction Tube

  NO.15

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • سرساکشن فلزی جراحی - 2289

  Suction Tube

  NO.12

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • سرساکشن فلزی جراحی - 2288

  Suction Tube

  NO.11

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • سرساکشن فلزی جراحی - 2287

  Suction Tube

  NO.10

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • سرساکشن فلزی جراحی - 2286

  Suction Tube

  NO.9

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • سرساکشن فلزی جراحی - 2285

  Suction Tube

  NO.8

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار جراحی دندانپزشکی، ابزار پریودنتال، سرساکشن

  در طول عملیات ترمیم و یا جراحی دندان نیاز است ناحیه انجام عملیات در دهان تمیز و واضح باشد تا دندانپزشک به راحتی کار خود را انجام دهد. به همین منظور ابزارهایی به نام ساکشن طراحی شده‌اند تا خون، بزاق و هر گونه مایعاتی که در محل وجود دارد را خارج کنند. امروزه سرساکشن‌هایی با ابعاد بزرگتر نیز طراحی شده‌اند تا ذرات مولکولی گازی که در محیط هستند را خارج کنند مانند ساکشن‌های مکنده دود و یا ساکشن‌هایی که ایروسل‌های حاصل از توربین و تنفس بیمار را خارج می‌کنند.
  سرساکشن‌ها در اشکال و زوایایی مختلف و در ابعاد متنوع از لحاظ سایز قطر دهنه طراحی شده‌اند که هر کدام به صورت اختصاصی در نواحی مختلف دهان کمک می‌کنند تا با توجه به تشخیص دندانپزشک مکش بیشتر و یا کمتری را داشته و ذرات بزرگتر یا کوچکتری را از دهان خارج کنند و از وارد کردن صدمه به بافت و یا متریال مورد استفاده در حین درمان جلوگیری ‌کنند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

برای محصولی که انتخاب کردید هیچ مقایسه‌ای پیدا نشد.

منو
بستن

سبد خرید

بستن

علاقه‌مندی

اخیرا مشاهده شده

بستن
بستن

بستن

دسته بندی ها