وب سایت رسمی
دنا پویا توسعه کیش

اسپاتول

نمایش دادن همه 11 نتیجه

 • مرتبط شده توسط
 • اسپاتول دهانی/برنیشر - 1492

  Ball Burnisher & Plastic Filling Instrument

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج ، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود..

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول دهانی/کارور - 1490

  Plastic Filling Instrument & Carver

  HOLLENBACK

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج ، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول دهانی - 1487

  Plastic Filling Instrument

  دو سر(Double Ended)

  سخت و محکم(Rigid)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول دهانی - 1486

  Plastic Filling Instrument

  HOPSON

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول دهانی- 1467

  Plastic Filling Instrument

  HEIDMANN

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول دهانی- 1466

  Plastic Filling Instrument

  HEIDMANN

  دو سر(Double Ended)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول دهانی

  اسپاتول دهانی ابزاری است که کمک می‌کند مواد را به داخل حفره دندان و یا به نواحی که مدنظر دندانپزشک بوده انتقال دهیم. عموما مواد دندانپزشکی به صورت خمیری یا Putty Form با سیالیت متفاوت می‌باشند که برای حمل و شکل دهی این مواد به محل مورد نظر از اسپاتول دهانی استفاده می‌شود. اسپاتول دهانی کمک می کند کامپوزیت‌ها، فلینگ‌های موقت، سمان‌ها و مواد کف‌بندی به داخل دهان و حفره دندان انتقال داده شوند. اسپاتول دهانی با دو سر متفاوت مواد را با زاویه مناسب به داخل دندان و دهان انتقال داده و در صورت نیاز شکل می‌دهد و در مواقعی برای انتقال مواد به داخل یا اطراف یک پروتز مانند بریج ، روکش، و لمینت نیز استفاده می شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول محکمه- 1461

  Cement Spatula

  تک سر(Single Ended)

  بزرگ(Large)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول محکمه

  مواد دندانپزشکی به صورت‌های مختلف وجود دارند، و به صورت پودر و مایع، دو خمیر مجزا، دو ماده Flowable مجزا، یا دو مایع مجزا موجود هستند و نیاز هست این دو ماده باهم مخلوط شده تا به خاصیت خود برسند. برای مخلوط کردن مواد دندانپزشکی باهم (سمان‌ها، کامپوزیت‌ها و …) و برای منتقل کردن  این مواد به ساختار دندان و یا ساختار پروتزی و یانزدیک دست دندانپزشک و یا دهان بیمار از ابزاری به نام اسپاتول محکمه یا سمان استفاده می‌شود. این ابزار لبه پهنی داشته و در سایزها و شکل‌های مختلف کمک می‌کند مواد به بهترین حالت با هم مخلوط شده و نیز به محل مورد نظر در دندان و یا ساختار پروتزی انتقال داده شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول محکمه- 1460

  Cement Spatula

  تک سر(Single Ended)

  کوچک(Small)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول محکمه

  مواد دندانپزشکی به صورت‌های مختلف وجود دارند، و به صورت پودر و مایع، دو خمیر مجزا، دو ماده Flowable مجزا، یا دو مایع مجزا موجود هستند و نیاز هست این دو ماده باهم مخلوط شده تا به خاصیت خود برسند. برای مخلوط کردن مواد دندانپزشکی باهم (سمان‌ها، کامپوزیت‌ها و …) و برای منتقل کردن  این مواد به ساختار دندان و یا ساختار پروتزی و یانزدیک دست دندانپزشک و یا دهان بیمار از ابزاری به نام اسپاتول محکمه یا سمان استفاده می‌شود. این ابزار لبه پهنی داشته و در سایزها و شکل‌های مختلف کمک می‌کند مواد به بهترین حالت با هم مخلوط شده و نیز به محل مورد نظر در دندان و یا ساختار پروتزی انتقال داده شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول محکمه- 1453

  Cement Spatula

  دو سر(Double Ended)

  بزرگ(Large)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول محکمه

  مواد دندانپزشکی به صورت‌های مختلف وجود دارند، و به صورت پودر و مایع، دو خمیر مجزا، دو ماده Flowable مجزا، یا دو مایع مجزا موجود هستند و نیاز هست این دو ماده باهم مخلوط شده تا به خاصیت خود برسند. برای مخلوط کردن مواد دندانپزشکی باهم (سمان‌ها، کامپوزیت‌ها و …) و برای منتقل کردن  این مواد به ساختار دندان و یا ساختار پروتزی و یانزدیک دست دندانپزشک و یا دهان بیمار از ابزاری به نام اسپاتول محکمه یا سمان استفاده می‌شود. این ابزار لبه پهنی داشته و در سایزها و شکل‌های مختلف کمک می‌کند مواد به بهترین حالت با هم مخلوط شده و نیز به محل مورد نظر در دندان و یا ساختار پروتزی انتقال داده شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول محکمه- 1452

  Cement Spatula

  دو سر(Double Ended)

  متوسط(Medium)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول محکمه

  مواد دندانپزشکی به صورت‌های مختلف وجود دارند، و به صورت پودر و مایع، دو خمیر مجزا، دو ماده Flowable مجزا، یا دو مایع مجزا موجود هستند و نیاز هست این دو ماده باهم مخلوط شده تا به خاصیت خود برسند. برای مخلوط کردن مواد دندانپزشکی باهم (سمان‌ها، کامپوزیت‌ها و …) و برای منتقل کردن  این مواد به ساختار دندان و یا ساختار پروتزی و یانزدیک دست دندانپزشک و یا دهان بیمار از ابزاری به نام اسپاتول محکمه یا سمان استفاده می‌شود. این ابزار لبه پهنی داشته و در سایزها و شکل‌های مختلف کمک می‌کند مواد به بهترین حالت با هم مخلوط شده و نیز به محل مورد نظر در دندان و یا ساختار پروتزی انتقال داده شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • اسپاتول محکمه- 1451

  Cement Spatula

  دو سر(Double Ended)

  کوچک(Small)

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار ترمیمی دندانپزشکی، ابزار پروتز دندانپزشکی، ابزار اطفال دندانپزشکی، اسپاتول، اسپاتول محکمه

  مواد دندانپزشکی به صورت‌های مختلف وجود دارند، و به صورت پودر و مایع، دو خمیر مجزا، دو ماده Flowable مجزا، یا دو مایع مجزا موجود هستند و نیاز هست این دو ماده باهم مخلوط شده تا به خاصیت خود برسند. برای مخلوط کردن مواد دندانپزشکی باهم (سمان‌ها، کامپوزیت‌ها و …) و برای منتقل کردن  این مواد به ساختار دندان و یا ساختار پروتزی و یانزدیک دست دندانپزشک و یا دهان بیمار از ابزاری به نام اسپاتول محکمه یا سمان استفاده می‌شود. این ابزار لبه پهنی داشته و در سایزها و شکل‌های مختلف کمک می‌کند مواد به بهترین حالت با هم مخلوط شده و نیز به محل مورد نظر در دندان و یا ساختار پروتزی انتقال داده شود.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

برای محصولی که انتخاب کردید هیچ مقایسه‌ای پیدا نشد.

منو
بستن

سبد خرید

بستن

علاقه‌مندی

اخیرا مشاهده شده

بستن
بستن

بستن

دسته بندی ها