وب سایت رسمی
دنا پویا توسعه کیش

کاستراویجو

نمایش دادن همه 11 نتیجه

 • مرتبط شده توسط
 • کاستروویجو - 2795

  Castroviejo Caliper

  Scissor Shape

  Range: 0-25 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2794

  Castroviejo Caliper

  Weiss Modified

  سرکج(Curved) – بلند(Long)

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2793

  Castroviejo Caliper

  بلند(Long) – Angle:45°

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2792

  Castroviejo Caliper

  بلند(Long)

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2791

  Castroviejo Caliper

  Weiss Modified

  بلند(Long)

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2790

  Castroviejo Caliper

  بلند(Long) – Angle: 45°

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2789

  Castroviejo Caliper

  بلند(Long)

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2788

  Castroviejo Caliper

  کوتاه(Short) – Angle:45°

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2787

  Castroviejo Caliper

  کوتاه(Short)

  Range: 0 – 40 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2786

  Castroviejo Caliper

  کوتاه(Short) – Angle:45°

  Range: 0 – 20 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

 • کاستروویجو - 2785

  Castroviejo Caliper

  کوتاه(Short)

  Range: 0 – 20 mm

  سایز :

   

  توضیحات :

  ابزار پریودنتال، ابزار ایمپلنت، کاستروویجو

  کاستروویجوها همان هموستات‌ها یا سوزنگیرهای هستند که دارای نوک‌های ظریف تر و تیزتری بوده که کمک می‌کنند بخیه‌های ظریف‌تر را به راحتی در طول درمان انجام دهیم. قفل‌های با دقت بالاتر و نوک ظریفتر آنها کمک کرده بخیه زدن با دقت بیشتری انجام گیرد. معمولا برای بخیه زدن با نخ‌های ظریف‌تر مثل شماره های 0000(4 صفر)، 00000(5 صفر)، 000000(6 صفر)، از کاستروویجوها استفاده می‌شوند.

  این محصول از جنس فولاد زنگ نزن بوده و دارای 5 سال گارانتی شرکت دنا پویا توسعه کیش می باشد.

  با افتخار تولید ایران

   

  کد کالا :

برای محصولی که انتخاب کردید هیچ مقایسه‌ای پیدا نشد.

منو
بستن

سبد خرید

بستن

علاقه‌مندی

اخیرا مشاهده شده

بستن
بستن

بستن

دسته بندی ها